L1016   

Měření hluku

akreditovanou akustickou zkušebnou


Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně


Provádíme měření:
 • laboratorní vzduchové neprůzvučnosti oken, dveří, příček, stěn
 • stavební vzduchové neprůzvučnosti oken, dveří, stěn, stropů, fasád
 • účinnosti protihlukových clon
 • doby dozvuku v posluchárnách, kancelářích, sálech, tělocvičnách
 • akustického výkonu strojů a zařízení technickou a provozní metodou
 • činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance pohltivých materiálů a podlahových textilií
 • hlučnosti v pracovním a mimopracovním prostředí
 • měření hlukové expozice pro kategorizaci prací
 • měření hluku v pracovním prostoru provozoven, dílen, výrobních hal
 • měření hluku v bytech, učebnách, zdravotnických zařízeních apod. z provozu vnitřních i vnějších zdrojů
 • měření hluku ve venkovním prostoru ze stacionárních zdrojů a z dopravy
  Zkušebna dále poskytuje:
 • vypracování hlukových map
 • odbornou a konzultační činnost včetně informace o platných ČSN, ČSN ISO normách z oblasti technické akustiky