L1016   

Měření hluku

akreditovanou akustickou zkušebnou


Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně


 
Grantové projekty

 1. VAŇKOVÁ,M.- DOLOŽÍLEK,M.- RYNDOVÁ,A.: Grant Fondu rozvoje VUT č.E 34/93. Výzkum a zavádění progresivních metod měření a hodnocení hluku ve stavební akustice. I etapa: Laboratorní vzduchová neprůzvučnost prvků z polymerního odpadu. 1993.
 2. VAŇKOVÁ,M.- DOLOŽÍLEK,M.- RYNDOVÁ,A.: Grant Fondu rozvoje VUT č.E 34/93. Výzkum a zavádění progresivních metod měření a hodnocení hluku ve stavební akustice. II.etapa: Frekvenční závislost činitele zvukové pohltivosti a vliv dezénu na neprůzvučnost vzorků z polymerního odpadu. 1994.
 3. VAŇKOVÁ,M. - DOLOŽÍLEK,M. - RYNDOVÁ,A.: Grant Fondu rozvoje FS č.F-8-94 "Hluk v životním prostředí". I.etapa: Hodnocení zvukoizolačních vlastností dělících prvků v akreditované zkušební laboratoři. 1994.
 4. RYNDOVÁ,A. - VAŇKOVÁ,M. - DOLOŽÍLEK,M.: Grant Fondu rozvoje VŠ č.0952 T.o.2. Studium akustických vlastností materiálů z polymerního odpadu. 1994.
 5. VAŇKOVÁ,M. - DOLOŽÍLEK,M. - RYNDOVÁ,A.: Grant Fondu rozvoje FS č.F-8-94 "Hluk v životním prostředí". II.etapa: Ověření opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření vzduchové neprůzvučnosti pomocí mezilaboratorních zkoušek. 1995.
 6. VAŇKOVÁ,M. - DOLOŽÍLEK,M. - RYNDOVÁ,A.: Grant Fondu rozvoje VŠ č.0716/1995 T.o.7. Příprava předmětu Hluk a vibrace v pracovním a životním prostředí na vysokých školách technického směru. 1995.
 7. RYNDOVÁ,A. - DOLOŽÍLEK,M - VAŇKOVÁ,M.: Grant VUT č.FU 350045 " Antivibrační vlastnosti polymerních odpadových materiálů. 1995.
 8. DOLOŽÍLEK,M. - PELLANT,K.: Grant Copernicus CIPA CT94 0132 "Development of Wave Propagation Techniques for the Ultrasonic Characterization of Structural Materials. 1995.
 9. RYNDOVÁ,A. - DOLOŽÍLEK,M. - VAŇKOVÁ,M.: Grant Fondu rozvoje VUT č. FU 370012. Využití polymerního odpadu pro zabezpečení efektivních pohltivých vlastností zvukoizolačního elementu. 1997.
 10. DOLOŽÍLEK,M. - PELLANT,K. - PŘEVOROVSKÝ,Z.: Grant Copernicus CIPA-CT94-0132, projekt MŠMT OK 200 (1997) "Rozvoj matematického modelování a počítačových simulací pro popis strukturních materiálů". 1997.
 11. ZEMČÍK,L. - DOLOŽÍLEK,M. - MAROŠ,B.: Počítačová podpora výuky technologických předmětů - modelování technologických procesů pomocí Mathcad, FRVŠ č.0216/F1. 1998.
 12. RYNDOVÁ,A.- DOLOŽÍLEK,M.: Inovace předmětu Monitorování a snižování hluku v životní prostředí.FRVŠ č.1745. 2002.
 13. DOLOŽÍLEK,M.- RYNDOVÁ,A.-VAŇKOVÁ,M.: Projekt výzkumu a vývoje MPO ČR č.FF-P/015 "Nové cementové kompozity pro stavební prvky a konstrukce splňující v provozu speciální technické a ekologické požadavky". 2004.
 14. RYNDOVÁ,A.- DOLOŽÍLEK,M.: Simulační modelování mechatronických aoustav, projekt MSM 0021630518, 2005- 2009.