L1016   

Měření hluku

akreditovanou akustickou zkušebnou


Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně


 
Adresa

Akustická laboratoř ÚFI
Technická 2
616 69 Brno

 
Pracovníci

Doc. RNDr. Miroslav Doložílek, CSc., vedoucí zkušebny
tel.: (+420) 541 142 834, fax.: (+420) 541 142 842
RNDr. Anna Ryndová, Ph.D., manažer jakosti zkušebny
tel.: (+420) 541 142 825, fax.: (+420) 541 142 842, mobil: (+420) 737 386 771
Doc. RNDr. Marie Vaňková, CSc., soudní znalec v oboru akustiky
tel.: (+420) 541 142 834, fax: (+420) 541 142 842, mobil: (+420) 723 879 864