L1016   

Měření hluku

akreditovanou akustickou zkušebnou


Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně


 
Publikační činnost

 1. VAŇKOVÁ,M. - DOLOŽÍLEK,M. - RYNDOVÁ,A. - GRYCOVÁ,H. - VAŠUT,A..: Acoustic Properties of Polymer and Rubber Waste Elements. Workshop 95, Prague, 1995, str. 753-754.
 2. VAŇKOVÁ,M. - ČURDA,Z. - DOLOŽÍLEK,M. - RYNDOVÁ,A.: Vzduchová neprůzvučnost tenkých desek různých rozměrů. 5O.akustický seminář ČsAS, 1995, str. 244-249.
 3. RYNDOVÁ,A. - ČURDA,Z. - DOLOŽÍLEK,M. - VAŇKOVÁ,M.: Selected Acoustic Characteristics of Recycled Polymer and Rubber Waste. 30-th International Acoustics Conference, High Tatras Mountains, 1995, str. 66-70.
 4. DOLOŽÍLEK,M. - ČURDA,Z. - RYNDOVÁ,A. - VAŇKOVÁ,M.: The Dependence of the Sound Reduction Factor on the Area of the Testing Elements. 30-th International Acoustics Conference, High Tatras Mountains, 1995, str. 52-58.
 5. VAŇKOVÁ,M. - ČURDA,Z. - DOLOŽÍLEK,M. - RYNDOVÁ,A. - VAŠUT,S.: Zvukoizolační vlastnosti prvků z polymerního odpadu. Vliv dezénu na vzduchovou neprůzvučnost. 30-th International Acoustics Conference, High Tatras Mountains, 1995, str. 59-65.
 6. ČURDA,Z. - VAŇKOVÁ,M. - RYNDOVÁ,A. - DOLOŽÍLEK,M. 1995, s.105 - 110: The noise in an Incubator for Immature New-born Babies during Transport. 30-th International Acoustics Conference, High Tatras Mountains, 1995, str. 105-110.
 7. DOLOŽÍLEK,M.- RYNDOVÁ,A. - VAŇKOVÁ,M.: Monitorování a snižování hluku v pracovním a životním prostředí. International seminar Environment for the 21. Century ENVI Brno, 1995, str. 38-40.
 8. DOLOŽÍLEK,M.- RYNDOVÁ,A. - VAŇKOVÁ,M.: Ekologie vnitřního prostředí budov. Akustické mikroklima. International seminar Environment for the 21. Century ENVI Brno, 1995, str. 105-114.
 9. DOLOŽÍLEK,M. - VAŇKOVÁ,M.: Problematika hlukové expozice a hodnocení rizika obytných a pracovních budov. Urbis 95, BVV Dům techniky Brno, 1995, str. 86-88.
 10. RYNDOVÁ,A. - DOLOŽÍLEK,M. - VAŇKOVÁ,M. - BRIŠ,V. - VAŠUT,S.: Antivibration Effect of Polymer an Rubber Waste Materials. Workshop 96, Brno, 1996, str. 965-966.
 11. DOLOŽÍLEK, M.- RYNDOVÁ, A.- SCHWARZ, J.- VAŇKOVÁ, M.-VRÁNA, J.: Ověření opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření vzduchové neprůzvučnosti pomocí mezilaboratorní. 33rd Conference on Acoustics, Praha, 1996, str. 132-137. ISBN: 80-01-01536-X.
 12. RYNDOVÁ,A.-DOLOŽÍLEK,M.-VAŇKOVÁ,M.: Predikční modely ve stavební akustice. 57.akustický seminář ČsAS. 1. vyd. Velké Bílovice: ed. stř. ČVUT Praha, 1998, str. 79-86. ISBN: 80-01-01875-X.
 13. RYNDOVÁ,A.-DOLOŽÍLEK,M.-VAŇKOVÁ,M.: Vzduchová neprůzvučnost desek PREFEN a hodnocení zvukově izolačních vlastností podle ČSN EN ISO 717-. 59.akustický seminář ČsAS. 1. vyd. Velké Karlovice: ed. stř. ČVUT Praha, 1999, str. 21-26. ISBN: 80-01-02052-5.
 14. DOLOŽÍLEK,M.-RYNDOVÁ,A.-VAŇKOVÁ,M.: Nejistota měření vzduchové neprůzvučnosti zvukově izolačních prvků. Seminář s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: ed. středisko A.S.I. klub Brno, 1999, str. 47-52. ISBN: 80-214-1427-8.
 15. DOLOŽÍLEK,M.-RYNDOVÁ,A.-VAŇKOVÁ,M.: Nejistota měření vzduchové neprůzvučnosti zvukově izolačních prvků. Akustické listy ČsAS. č. 19 (1999). 1. vyd. Praha: ed. stř. ČVUT, 1999, str. 7-10. ISSN: 1212-4702.
 16. RYNDOVÁ,A.-DOLOŽÍLEK,M.: Faktory ovlivňující akustické vlastnosti recyklátů z polymerního odpadu a nutnost řízené recyklace. 60. akustický seminář ČsAS. 1. vyd. Kouty: ed. stř. ČVUT v Praze, 2000, str. 167-170. ISBN: 80-01-02179-3.
 17. DOLOŽÍLEK,M.-RYNDOVÁ,A.-MACHAČ,E.: Digitální generování akustických signálů. 63. Akustický seminář. Velké Karlovice: ed. stř. ČVUT v Praze, ČsAS, 2001, str. 23-26. ISBN: 80-01-02432-6.
 18. RYNDOVÁ,A.-DOLOŽÍLEK,M.: Predikce zvukově izolačních vlastností konstrukčních prvků. Inženýrská mechanika, roč. 8, č. 5, nakl.Pavel Heriban- pH service, 2001, str. 299-314. ISSN: 171210-27.
 19. RYNDOVÁ, A. - DOLOŽÍLEK, M.: Sound Insulation Properties of Brick Partition. In "Proceedings of the 32nd International Acoustical Conference ACOUSTICS BANSKÁ ŠTIAVNICA, 2002, str. 177-180. ISBN: 80-228-1159-9.
 20. DOLOŽÍLEK, M. - RYNDOVÁ, A. - VAŇKOVÁ, M.: Hodnocení akustických vlastností venkovních protihlukových clon. VI. konference Nové stavební hmoty a výrobky, VUSTAH Brno, 2002, str. 128-131.
 21. DOLOŽÍLEK, M. - RYNDOVÁ, A. - VAŇKOVÁ, M.: Třetinooktávové digitální filtry. Ve sb. "65. Akustický seminář", Eds.: I.Bláhová, O.Jiříček. ČVUT v Praze, 2002, str. 27-30. ISBN: 80-01-02638-8.
 22. PILCH,J. - DOLOŽÍLEK,M.: Akustická měření v LabVIEW. Ve sb. "67. Akustický seminář", Eds.: I.Bláhová, O.Jiříček. ČVUT, 2003, str. 15-20. ISBN: 80-01-02850-X.
 23. RYNDOVÁ, A. - DOLOŽÍLEK, M . - VAŇKOVÁ,M.: Vliv separační vrstvy na neprůzvučnost dvojitých konstrukcí. Ve sb. "67. Akustický seminář", Eds.: I.Bláhová, O.Jiříček. ČVUT v Praze, 2003, str. 21-26. ISBN: 80-01-02850-X.
 24. DOLOŽÍLEK, M. - RYNDOVÁ, A. - VAŇKOVÁ, M. - NECHANICKÝ,J. - ŠKEŘÍK,P.: Zvuková pohltivost materiálu ORSIL a ROCKWOOL. Ve sb. "VII. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky ", VUSTAH Brno, 2003, str. 121-123.
 25. Ryndová, A., Doložílek, M., Válka, L.: Sound Insulation of Barriers from Wood. The 33rd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering. Prague, 2004, str. 109. ISBN: 80-01-03055-50-X.