L1016   

Měření hluku

akreditovanou akustickou zkušebnou


Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně


 
Reference

Seznamte se s výsledky naší práce u našich zákazníků. Nabízíme zde výběr z uskutečněných zakázek.

 
Publikační činnost

Posuďte výsledky naší vědecko-výzkumné a odborné činnosti na základě výběru publikovaných příspěvků, zpráv a článků.

 
Grantové projekty

Zhodnoťte naše zapojení do vědecko-výzkumné práce na základě řešení vědecko-výzkumných projektů. Nabízíme seznam vybraných grantových projektů, získaných od různých poskytovatelů.