Síly:
 • Skládání sil - prádelní šňůra
 • Třecí síla (statická a dynamická)
 • Odpor vzduchu (volný pád dvou těles v evakuované trubici
  Šikmý vrh a volný pád:
 • Šikmý vrh
 • Úspěšná střelba na cíl
 • Setrvačnost tělesa
 • Voda v nádobě při pohybu na nakloněné rovině
 • Kolmý vrh z vozíku na vodorovné rovině
 • Kolmý vrh z vozíku na nakloněné rovině
 • Chyť kuličku!
  Akce a reakce:
 • Auto na pohyblivé podložce
 • Tělesa na vzduchové lavici
 • vodní raketa
 • Reakční pohon - rozprašovač
  Pohyb po kružnici, odstředivá a dostředivá síla:
 • Pohyb po kružnici
 • Rotující řetěz
 • Rotující disk a odstřikující kapalina
 • Průjezd kuličky vertikální kruhovou smyčkou
  Zákon zachování energie:
 • Maxwellovo jojo
 • Kulička na třech různě nakloněných drahách
  Rotace tuhého tělesa:
 • Dva setrvačníky na společné ose
 • Svázání rotačního a translačního pohybu - kolo
 • Setrvačník, precesní pohyb
 • Setrvačník místo kompasu
 • Setrvačník jako stabilizátor
 • Stabilní osa rotace
 • Poloha těžiště při pohybu - šikmý vrh s rotací
 • Poloha těžiště při pohybu -
 • Rotace tělesa kolem volné osy
 • Mince a tyč
 • Cykloida
  Kmitání a vlnění:
 • Spřažená kyvadla
 • Superpozice dvou protijdoucích vln
 • Odraz příčné vlny
 • Odraz příčné vlny (na hadici)
 • Přechod vlny do jiného prostředí
 • Rychlost vlny na hadici
 • Stojatá vlna
 • Rezonanční frekvence na šňůře
 • Ladění rezonance na hadici
 • Destruktivní účinky zvuku při rezonanci (sklenice)
 • Difrakce vodních vln
  Něco k termodynamice:
 • Ohřev stlačením
 • expanze