Elektrická síla, elektrické pole:
 • Vodivý míček mezi nabitými deskami
 • Van de Graafův generátor
 • Průběh elektrických polí
  Elektrická indukce:
 • indukce
 • indukce
 • Elektrofor
 • Kelvinovo kapátko
 • Wimshurstův stroj
 • Elektrostatické stínění
  Elektrický proud:
 • Elektrická vodivost roztoků
 • Pohyb elektronů ve vodiči - model vzniku el. odporu
 • Supravodič v magnetickém poli
 • Energetické ztráty ve vedení
 • Energetické ztráty ve vedení II - párek
  Různé:
 • Odlučovač popílku
 • Elektrické pole v okolí hrotu
 • Bleskosvod
 • Piezoelektřina