doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Pozice: docent
Pracoviště: Ústav fyzikálního inženýrství,
Místnost: A2/506
Telefon: +420-54114 2709
fax: +420-54114 2842
e-mail: cerny.m@fme.vutbr.cz
Zaměstnavatel:
Fakulta strojního inženýrství,
Vysoké učení technické v Brně,
Technická 2896/2
616 69

Vzdělání a profesní kariéra

1991 - 1995 student Pedagogické fakulty MASARYKOVY UNIVERSITY v Brně,
obor: fyzika - technická výchova.
1996 - 2001 PhD student na Ústavu fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně.
Disertační práce: K problematice ab initio výpočtů ideální pevnosti krystalů (20.12.2001)
1999 - 2002 asistent na Ústavu fyzikálního inženýrství, FSI, VUT
2000 - 2001 Ústav fyziky materiálů, Akademie věd České republiky
2002 - 2008 odborný asistent na Ústavu fyzikálního inženýrství, FSI, VUT
2008 - dodnes docent na Ústavu fyzikálního inženýrství, FSI, VUT
Habilitační práce: THEORETICAL STRENGTH AND STABILITY OF CRYSTALS FROM FIRST PRINCIPLES (23.2.2008)

Odborné zaměření

Teorie pevných látek, ab initio výpočty elektronové struktury, výpočty teoretické pevnosti.

1997 - 1999 výpočty ideální pevnosti krystalů za podmínek isotropního zatěžování metodou TB-LMTO-ASA.
1999 - 2003 ab initio výpočty stability krystalu při jednoosém zatěžování (metodou FLAPW)
2002 - dodnes Pružnost a stabilita krystalů (VASP)
2006 - 2009 Dvouúrovňový model nanoindentace (VASP)
2008 - dodnes Nanokompozity (VASP)