Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Základní kurz fyziky
Fyzika II
Teoretické cvičení

   Videa fyzikálních experimentů


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Základní kurz fyziky/Fyzika II/Teoretické cvičení/Videa fyzikálních experimentů     

Fyzikální experimenty

Videosekvence vybraných fyzikálních experimentů z Fyziky 2. Doprovodný komentář je v angličtině.

Přehled témat

Elektrický náboj

odpuzování souhlasně a přitahování nesouhlasně nabitých míčků (, )
odpuzování nesouhlasně nabitých tyčí ()
princip činnosti Van de Graafova generátoru
indukce náboje ()
indukce náboje ve vodivé tyči, silové účinky ()
elektrostatická síla působící na nabitý míček ()

Elektrický potenciál

Van de Graafův generátor, elektrické pole, vybíjení náboje (, , )
znázornění elektrického pole železnými pilinami ()

Kapacita

náboj na deskách deskového kondenzátoru (, )
náboj na deskách deskového kondenzátoru s dieletrikem (, )

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru