Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI

   Studium fyz. inženýrství

     Představení oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
     Představení oboru Přesná mechanika a optika
     Kde nás najdete?
     Přihlášky ke studiu /staré/
     Studijní program
     Závěrečné práce
     Pokyny k diplomovým a bakalářským pracem

Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Studium fyz. inženýrství     

Obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Pro současné vývojové trendy v inženýrské praxi je příznačné zavádění nových technologií, vznik nových hraničních oborů, vyvíjení stále dokonalejších měřicích přístrojů, využívání netradičních materiálů, rozvoj zkušebnictví a metod kontroly jakosti výrobků. Předpokladem úspěšnosti práce inženýrů v těchto oblastech jsou matematické znalosti a tvůrčí osvojení fyzikálních principů.

Proto zavedl Ústav fyzikálního inženýrství Strojní fakulty VUT v Brně obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, který má dvě specializace: inženýrskou optiku a fyzikální technologie.

Studium

Studium má mezioborový charakter a je zajišťováno ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a ústavy Akademie věd ČR. Přímá účast těchto institucí umožňuje zapojení předních odborníků do výchovy studentů a přístup ke speciální přístrojové technice. Studium je spojením inženýrské přípravy a rozšířeného matematického a fyzikálního vzdělávání. V takto pojatém studiu jsou připravováni inženýři na řešení praktických problémů v moderních hraničních oborech, náročných na aktivní pochopení a zvládnutí fyzikálních principů.

Uplatnění

Absolventi studia jsou nejenom zaměřeni na speciální oblasti technologií a na využívání počítačů ke konstruování a k vědeckým výpočtům, ale jsou schopni na základě hlubších fyzikálně matematických znalostí rychlé adaptability v různých inženýrských oblastech. Ve specializaci inženýrská optika získá student teoretické i experimentální znalosti z optoelektroniky, z oblasti zdrojů, šíření a detekce světla, z principů činnosti laserů a jejich aplikací, z vlastností optických prvků a soustav. Naučí se využívat obecné fyzikální principy měření a optické měřící metody a přístroje. Ve specializaci fyzikální technologie je studium orientováno na oblast tenkých vrstev a povlaků materiálů používaných ve strojírenském, elektrotechnickém a optickém průmyslu. Student získá teoretické a experimentální znalosti z oblasti vakuové fyziky a techniky, principů zdrojů, optiky a detekce částic, fyzikálních vlastností povrchů a tenkých vrstev.

Prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc., garant oboru


Odkazy:

   Studijní program
© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru