Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI

   Co a jak?


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Co a jak?     

Jak se orientovat ve stránkách

Vzhled stránky

Levá část obrazovky

Nahoře je základní menu, které odkazuje do jednotlivých oddílů stránek. Pro studenty je nejdůležitější volba Výuka , pod kterou jsou umístěny materiály pro výuku.

V levé části obrazovky je adresářová struktura. Ikonkou jsou označeny adresáře, které mají další podpoložky (buď adresáře nebo odkazy). Ikonkou jsou označeny adresáře, které nemají žádné podpoložky. Vždy je zobrazena struktura pro právě vybraný adresář a jeho podpoložky. Do nadřazeného adresáře se můžete dostat kliknutím na ikonku .

Pod adresářovou strukturou jsou políčka pro vyhledávání.

Pravá část obrazovky

Úplně nahoře je v pravé části zobrazena navigace (pozice aktuální stránky v adresářové struktuře). Jména nadřazených adresářů jsou oddělena lomítkem. Kliknutím na název zobrazíte požadovaný adresář.

Za navigací je umístěno tlačítko pro tisk aktuální stránky.

Pod navigací je text vlastní stránky a pod ním případné odkazy na související témata.

Organizace adresáře Výuka

Adresář Výuka je rozdělen podle jednotlivých předmětů.

Pro studenty jsou nejdůležitější předměty základního kurzu fyziky ( Fyzika I , Fyzika II ), které jsou dále rozděleny podle toho, vztahují-li se materiály k přednáškám , teoretickému nebo laboratornímu cvičení .

V adresářích cvičení najdete podklady pro vlastní cvičení. Každý adresář má potom podadresář opory /nepřístupné/ ve kterém jsou materiály pro samostudium. Těmito materiály mohou být (příklady uvedeny pro předmět Fyzika I, pro Fyziku II je struktura analogická):

Na stránkách se mohou vyskytovat odkazy do doplňujících učebních textů:

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru