Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Základní kurz fyziky

   Fyzika (profesní obory)

     Teoretické cvičení
     Laboratorní cvičení
     Vybrané kapitoly
     Přednášky
     Zkouška

Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Základní kurz fyziky/Fyzika (profesní obory)     

Fyzika (profesní obory)

Předmět Fyzika má seznámit studenty se základními zákony a teoriemi klasické fyziky tak, aby byli schopni je aplikovat na jednoduché systémy, objasnit a předpovědět jejich chování.

Získané znalosti jsou předpokladem pro pochopení teoretických základů moderních inženýrských disciplin.

Přehled témat

 • Klasická mechanika

  • Pohyb částice (rychlost, zrychlení)

  • Newtonovy zákony, pohyb částice v silových polích

  • Práce a energie (konzervativní a nekonzervativní síly, potenciál)

  • Dynamika rotujícího tělesa

 • Kmity a vlny

  • Harmonický oscilátor

  • Postupná vlna

  • Interference vln

 • Termodynamika

  • Teplo a první princip termodynamiky, entropie a druhý princip termodynamiky

 • Elektromagnetismus

  • Elektrostatické pole

  • Elektrické obvody

Další informace o obsahu předmětu najdete v kartě předmětu

Kompletní informace o výuce předmětu najdete zde.

Zde jsou důležité z nich:

Základní studijní literatura

Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika (HRW2)

Domácí příprava a samostudium

Pro domácí přípravu a samostudium byl v rámci studijních opor připraven hypertext

 Šantavý, I., Liška, M.: Vybrané kapitoly z fyziky.

Dále doporučujeme studijní opory, které byly připraveny pro předměty

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru