Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Studium fyz. inženýrství
Závěrečné práce

   2004


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Studium fyz. inženýrství/Závěrečné práce/2004     

Diplomové práce zpracované v roce 2004

 • ČERVENKA Jiří – Aplikace rastrovací sondové mikroskopie v oblasti nanotechnologií. (Ing. Kalousek)

 • FIALA Jiří – iontové svazky a jejich aplikace v technologiích. (RNDr. Dittrichová)

 • FIEDOR Marián – Studium tenkých organických vrstev. (Doc. Šikola)

 • GERYKOVÁ Jana – Úprava průmyslového mikroskopu pro konfokální zobrazení. (Doc. Chmelík)

 • HERZIG Petr – Studium tenkých vrstev pomocí elipsometru a AFM. (RNDr. Nebojsa)

 • HOUSER Tomáš – Studium tenkých vrstev DM6 TET a LIF. (RNDr. Nebojsa)

 • JUREK Martin – Opticko-mechanický návrh soleil-babinetova kompenzátoru. (Ing. Kršek)

 • JUŘÍNEK Jan – Analýza povrchů pomocí termodesorpční spektroskopie. (Ing. Zlámal)

 • NEKULA Jan – Návrh rastrovacího tunelového mikroskopu. (Doc. Šikola)

 • SUCHOMEL Filip – Přenosové charakteristiky transmisního holografického mikroskopu pro dvojrozměrné objekty. (Doc. Chmelík)

 • SZOTKOWSKI Radek – Vývoj zařízení na principu spektroskopické reflektometrie v oblasti UV/VIS záření. (Doc. Spousta)

 • ŠESTÁK Petr – Vliv nitridové povrchové vrstvy na životnost oceli při biaxiálním harmonickém namáhání. (Prof. Pokluda)

 • TESAŘÍK Lubomír – Studium ultratenkých vrstev pomocí spektroskopie nízkoenergiových iontů. (Ing. Průša)

 • TOMAŠTÍK Marek – Studium ultratenkých dielektrických vrstev s vysokou permitivitou. (Doc. Šikola)

 • VELECKÝ Radim – Vliv vzájemných interakcí nabitých částic v intenzivních svazcích. (Doc. Lencová)

 • ZÁMEČNÍK Jan – Netradiční metody výpočtů difrakčních jevů v optice. (Prof. Komrska)

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru