Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Studium fyz. inženýrství
Závěrečné práce

   2005


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Studium fyz. inženýrství/Závěrečné práce/2005     

Diplomové práce zpracované v roce 2005

  • DEMKOVÁ Radka – Úprava osvětlovací soustavy holografického mikroskopu s děličem svazku. (Doc. Chmelík)

  • DUPÁK Libor – Studium interakce elektronového svazku a materiálu při mikroobrábění. (Ing. Dupák)

  • EGRI Tamás – Studium plazmového vlnovodu. (Ing. Kaiser)

  • HAJNÝ David – Studium struktury povrchů pevných látek metodou LEED. (Doc. Šikola)

  • MATLOCHA Tomáš – Simulace interakce částic s povrchy pevných látek. (Doc. Šikola)

  • MATOUŠKOVÁ Veronika – Stanovení vlivu rozlišovací schopnosti reflexního holografického mikroskopu na přesnost měření výškového profilu vzorku. (Doc. Chmelík)

  • MATUROVÁ Klára – Rastrovací sondové mikroskopie - příprava a studium nanostruktur. (Ing. Kalousek)

  • MLČÁK Roman – Konstrukční návrh zařízení pro optické měření mechanických pnutí v tenkých vrstvách DLC:Si. (Doc. Ohlídal)

  • NEUGEBAUER Petr – Vývoj zařízení na principu spektroskopické reflektometrie v oblasti UV/VIS záření. (Doc. Spousta)

  • NEUWIRTH Jakub – Příprava tenkých magnetických vrstev metodou IBAD. (RNDr. Dittrichová)

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru