Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výzkum

   Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky

     Řešené projekty
     Publikace

Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výzkum/Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky      

Vědecké a výzkumné aktivity odboru mikromechaniky materiálů a technické akustiky

  • Mikromechanika materiálů – atomistické, mezoskopické a makroskopické procesy deformace a lomu

  • Únava materiálů – jednoosé i víceosé mechanickém namáhání, vliv teploty, únava speciálních materiálů

  • Lom materiálů – hodnocení lomových ploch, kvantitativní fraktografie

  • Technická akustika – měření elastických a anelastických vlastností materiálů, digitální modelování zvuku, měření hluku v životním prostředí

Akce

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru