Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výzkum
Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky
Publikace

   Příspěvky na národních konferencích


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výzkum/Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky /Publikace/Příspěvky na národních konferencích     

Příspěvky na národních konferencích a seminářích

2013

 • VOJTEK, T.; Chování únavových trhlin zatěžovaných v módech II a III v prahové oblasti v kovech. In TechMat 13. . 2013. p. 79 - 84

2012

 • ŘEHÁK, P.; ČERNÝ, M.; Mechanická stabilita: diamant jako případová studie. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 12. Brno. 2012. p. -

 • ŘEHÁK, P.; ČERNÝ, M.; Mechanická stabilita krystalů s diamantovou strukturou. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 12. Brno. 2012. p. -

2011

 • ŘEHÁK, P.; ČERNÝ, M.; Study of Dynamic Stability of Cu Crystal under Isotropic Loading. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 11. Brno. 2011. p. 19 - 26

 • ŘEHÁK, P.; ČERNÝ, M.; Mechanical Stability of Selected FCC Crystals under Isotropic Loading. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 11. Brno. 2011. p. -

 • VOJTEK, T.; Šíření únavových trhlin v módu II a III v oblasti prahových hodnot ve feritické a austenitické oceli. In TechMat 11. Pardubice. 2011. p. 117 - 122

2010

 • HOLÁŇ, L.; POKLUDA, J.; PIPPAN, R.; Mikromechanismy šíření únavových trhlin ve smykových módech v austenitické oceli. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 10. Brno. 2010. p. 107 - 114

 • SLÁMEČKA, K.; POKLUDA, J.; BONAVENTUROVÁ, K.; ČELKO, L.; Microfractography of Fish-Eye Fractures in Nitrided Steel. In Lokální mechanické vlastnosti. Smolenice. 2010. p. -

 • ŘEHÁK, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J.; The Influence of Superimposed Biaxial Stresses on the Ideal [100] Strength of Selected fcc Crystals. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 10. Brno. 2010. p. 21 - 28

2009

 • HOLÁŇ, L.; MAJOR, Š.; SLÁMEČKA, K.; HORNÍKOVÁ, J.; POKLUDA, J.; Fatigue Long Crack Propagation in Austenitic Steel under Remote Loading Modes II and III. In FSI Junior konference 2008. Brno. 2009. p. 49 - 55

 • SLÁMEČKA, K.; MAJOR, Š.; POKLUDA, J.; SEM-stereofotogrammetrie únavových lomů krutově zatěžovaných vzorků s obvodovým vrubem. In FSI Junior konference 2008. Brno. 2009. p. 56 - 63

 • HOLÁŇ, L.; SLÁMEČKA, K.; POKLUDA, J.; PIPPAN, R.; 3D Topology of Fracture Surfaces Formed by Shear-Mode Fatigue in Austenitic Steel. In Lokální mechanické vlastnosti 09. Telč. 2009. p. -

 • PUCZOK, D.; DOLOžÍLEK, M.; Representation of Transient Phenomena of Forced Oscillation. In 6. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. Brno. 2009. p. 423 - 430

 • HOLÁŇ, L.; POKLUDA, J.; SLÁMEČKA, K.; Local Aspects of Shear-mode Crack Propagation in Austenitic Steel. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 09. Brno. 2009. p. 123 - 130

2008

 • ŠESTÁK, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J.; Vliv dvojčete typu (100) na mechanické charakteristiky martenztitické fáze slitiny NiTi. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 08. Brno. 2008. p. 211 - 218

 • HOLÁŇ, L.; HOHENWARTER, A.; SLÁMEČKA, K.; HORNÍKOVÁ, J.; PIPPAN, R.; POKLUDA, J.; On the fatigue crack propagation under shear loading modes. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 08. Brno. 2008. p. 151 - 158

 • HÉGR, E.; POKLUDA, J.; Slitiny s tvarovou pamětí ve Stewartově plošině. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 08. Brno. 2008. p. 0 - 0

 • PUCZOK, D.; DOLOžÍLEK, M.; Směrové charakteristiky hudebních nástrojů. In 77. akustický seminář. Zlenice. 2008. p. 17 - 23

2007

 • MAJOR, Š.; SLÁMEČKA, K.; PONÍžIL, P.; POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; Details of Fracture Morphology Generated by Fatigue. In Degradácia 07. Žilina. 2007. p. -

 • HÉGR, E.; DOLOžÍLEK, M.; RYNDOVÁ, A.; Využití expresních funkcí LabVIEW v laboratorním cvičení z fyziky. In 5. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. Brno. 2007. p. 437 - 442

 • DOLOžÍLEK, M.; FRYČAR, J.; HÉGR, E.; Výpočet časové obálky signálu při hodnocení zvuku zvonu. In 75. akustický seminář. Malá Morávka. 2007. p. 11 - 16

 • RYNDOVÁ, A.; HÉGR, E.; Vliv technologie výroby na účinnost obkladových absorbentů zvuku. In 75. akustický seminář. Malá Morávka. 2007. p. 29 - 36

 • MAJOR, Š.; POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; Improved Fatigue Criterion and Biaxial Fatigue of Virgin and Plasma-Nitrided Specimens. In Juniormat 07. Brno. 2007. p. 81 - 84

 • ŠESTÁK, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J.; Ab-initio modeling deformations of NiTi. In Modelovanie mechanických a mechatronických sústav . Košice. 2007. p. -

 • KOTOUL, M.; POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; DLOUHÝ, I.; CHLUP, Z.; BOCCACCINI, A.; Kvantifikace zvyšování houževnatosti kompozitů typu sklená matrice/korundové destičky. In Porušování a design materiálu (Křehký lom 2007). Brno. 2007. p. 243 - 262

 • ŠESTÁK, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J.; Vliv dvojčatění na mechanické vlastnosti martenzitické struktury B19' slitiny NiTi z prvních principů. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2007. Brno. 2007. p. 31 - 36

 • POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; OHLÍDAL, M.; ČERNÝ, M.; PILCH, J.; FLORIAN, Z.; SLÁMEČKA, K.; ŠESTÁK, P.; DOLOžÍLEK, M.; HORNÍKOVÁ, J.; Physical Engineering: Research Support of Mechatronic Models. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems III. Brno. 2007. p. 15 - 27

2006

 • MAJOR, Š.; HORNÍKOVÁ, J.; POKLUDA, J.; Biaxial Fatigue Life of Plasma-Nitrided and Virgin Specimens. In Životnost materiálů a konstrukcí. Brno. 2006. p. 23 - 27

 • SLÁMEČKA, K.; MAJOR, Š.; POKLUDA, J.; Morfologie a fraktální analýza biaxiálních únavových lomů. In Únava a lomová mechanika 2006. Žinkovy. 2006. p. -

 • POKLUDA, J.; Šíření a zastavování únavových trhlin. In Letná škola únavy materiálov 06. Strečno, Slovensko. 2006. p. 9 - 18

 • ŠESTÁK, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J.; Mechanické charakteristiky krystalů slitiny NiTi stanovené pomocí ab-initio metod. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 06. Brno. 2006. p. 31 - 38

 • HORÁKOVÁ, H.; SLÁMEČKA, K.; POKLUDA, J.; Predikce únavové životnosti při zatížení v kombinaci ohyb-krut a fraktografická analýza oceli ČSN 41 5340. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 06. Brno. 2006. p. 135 - 142

 • POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; OHLÍDAL, M.; DOLOžÍLEK, M.; RYNDOVÁ, A.; VLACH, B.; Physical Engineering: Research Support of Mechatronic Models. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems II. Brno. 2006. p. 15 - 30

2005

 • ČERNÝ, M., ŠESTÁK, P., POKLUDA, J. First Principles Study of Ni-Ti Ordered Systems under Isotropic Loading. In Juniormat'05. Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství. 2005. p. 167 – 170

 • HORÁKOVÁ, H.; POKLUDA, J.; DVOŘÁK, I. Improvement of Biaxial Fatigue Live of Steel Specimens by Surface Nitriding. In Juniormat 05. Brno. 2005. p. 111 – 114

 • ŠESTÁK, P., ČERNÝ, M., POKLUDA, J. First Principles Study of Shear Deformation Path in NiTi Alloy in B2 Structure: Influence of Normal Stress. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů. Brno, ÚFM AV ČR. 2005. p. 27 – 33

 • DOLOŽÍLEK, M., PILCH, J. Gold Wave for Sonification of Oscillations and Waves. In 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education. Brno. 2005. p. w-2 (6 p.)

 • POKLUDA, J.; ŠANDERA, P. On the Crack Closure Effect in Metallic Nanomaterials. In Nano 05. 1. Brno, Vutium. 2005. p. 213 - 218. ISBN 80-214-3085-0.

 • PILCH, J., DOLOŽÍLEK, M. Realizace metody MLS v prostředí LabVIEW. In 71. AKUSTICKÝ SEMINÁŘ. ČVUT Praha. 2005

 • DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A., PILCH, J. Interference zvukových vln. In 4. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účast. Universita obrany, Brno. 2005. p. 247 - 252

 • PILCH, J., DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A. Hodnocení účinnosti úpravy horní hrany protihlukové bariéry. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. 2005. p. 214 – 218

 • ČERNÝ, M., POKLUDA, J. Ab initio Study of Elasticity of Nano-Fibre Reinforced Composites. In Nano 05. Brno, Auda. 2005. p. 161 - 166

2004

 • RYNDOVÁ, A., CHADIMA, P., BLÁHA, M., DOLOŽÍLEK, M., PILCH, J. Modul pružnosti a ztrátový činitel sklocementu Unicret. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. VÚSTAH, Výzkumný ústav stavebních hmot. 2004. p. 123 - 125

 • VÁLKA, L., DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A. Akustické pole v okolí protihlukové bariéry. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno, VÚSTAH Brno. 2004. p. 74 - 76

 • PILCH, J., BLÁHA, M., DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A. Automatizována měřicí sestava pro měření modulu pružnosti. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. VÚSTAH Brno, VÚSTAH Brno. 2004. p. 189 – 192

 • DOLOŽÍLEK, M., PILCH, J., RYNDOVÁ, A. www Technology in the Laboratory Measurement. In NEW TRENDS IN PHYSICS - NTF 2004. FEEC Brno, Department of Physics FEEC. 2004. p. 290 – 293

2003

 • DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A. Nástroje LabVIEW pro měření přes internet. In 3. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. Brno. 2003. p. 201 – 205

 • RYNDOVÁ, A., DOLOŽÍLEK, M., VAŇKOVÁ, M. Vliv separační vrstvy na vzduchovou neprůzvučnost dvojitých konstrukcí. In 67. akustický seminář. Skalní Město, Ediční středisko ČVUT Praha. 2003. p. 15 - 20.

 • DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A., VAŇKOVÁ, M., NECHANICKÝ, J., ŠKEŘÍK, P. Zvuková pohltivost materiálu ORSIL a Rockwool. In VII. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč. 2003. p. 121 – 123

 • NEMEŠ, R., POKLUDA, J. Životnost vysocepevné nízkolegované oceli při víceosém únavovém namáhání. In Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky - IDET 2003. Brno. 2003. p. 69 – 74

 • ČERNÝ, M.; POKLUDA, J. Ab Initio Analysis of Elasticity and Stability of Fe-P Ordered Systems. In Juniormat '03, Nezařazené články. Brno, Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering. 2003. p. 196 – 199

 • SLÁMEČKA, K., POKLUDA, J. Stereofotogrammetrická analýza multiaxiálních lomových povrchů oceli ČSN 15340. In Degradácia 03. Žilina, ŽU Žilina. 2003. p. 53 - 57.

 • NEMEŠ, R., POKLUDA, J. Životnost válcových vzorků s obvodovým vrubem při víceosém únavovém namáhání. In Degradácia 03. Žilina. 2003. p. 30 - 35

 • ZÚBEROVÁ, Z., KUNZ, L., HELLMIG, R., LAMARK, T. Vplyv frekvencie zaťažovania na vysokocyklovú únavu horčíkovej zliatiny AZ31-SC. In Degradácia 03. Žilina, ŽU Žilina. 2003. p. 36 - 41

 • NEMEŠ, R., SLÁMEČKA, K., POKLUDA, J. Biaxial Fatigue of High-Strength Low-Alloy Steel. In Transcom. Žilina, ŽU Žilina. 2003. p. 51 – 54

 • SLÁMEČKA, K., SABIROV, I., POKLUDA, J., PIPPAN, R. 3D Morphology of Fracture Surfaces in Bending-Torsion Fatigue. In Transcom. Žilina, ŽU Žilina. 2003. p. 55 – 58

 • POKLUDA, J., ŠANDERA, P., HORNÍKOVÁ, J. 3D Statistical Characteristics of Grain Size in Ultra-Fine Grained Ceramics. In Nano03. Brno. 2003. p. 15 - 15

 • POKLUDA, J., ŠANDERA, P., HORNÍKOVÁ, J., VLACH, B. Fracture Surfaces in Fe-0.05%C-2.6%Si Alloy Contaminated by Phosphorus. In Fractography 2003. Košice. 2003. p. 358 – 361

 • ŠANDERA, P., POKLUDA, J., HORNÍKOVÁ, J. 3D Statistical Characteristics of Grain Size in Ultra Fine Grained Ceramics. In Nano 03. Brno. 2003. p. 33 - 38

2002

 • ČERNÝ, M., ŠANDERA, P., POKLUDA, J., ŠOB, M. Influence of Magnetism on Results of Ab Initio Calculations of Mechanical Properties of Crystals. In FSI Junior konference 2001. Brno, VUTIUM. 2002. p. 25 – 28

 • DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A., VAŇKOVÁ, M. Třetinooktávové digitální filtry. In 65. akustický seminář. ČVUT Praha, Ediční středisko ČVUT Praha. 2002. p. 27 - 30

 • DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A., VAŇKOVÁ, M. Hodnocení akustických vlastností venkovních protihlukových clon. In VI. konference. Nové stavební hmoty a výrobky. VUSTAH Brno, 2002. p. 128 - 131

 • POKLUDA, J., ŠANDERA, P. Determination of Critical Nanostructure Parameters by Means of Quantitative Metallography and Nanoindentation. Nano 02. Brno, Cerm. 2002. p. 47 - 47

 • POKLUDA, J., ŠANDERA, P. Stanovení kritických parametrů nanostruktury pomocí kvantitativní metalografie a nanoindentace. In Nanovědy, nanotechnologie a nanomateriály v České republice - Nano02. Ostrava, Repronis Ostrava. 2002. p. 142 - 145

2001

 • ČERNÝ, M.; ŠOB, M.; ŠANDERA, P. Ab initio Calculations of Theoretical Strength and Phase Stability in Copper. In Juniormat 01, Nezařazené články. Brno, ÚMI FSI VUT. 2001. p. 150 - 151

 • DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A. Počítače ve fyzikálním praktiku. In 2. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. VA v Brně, VA v Brně. 2001. p. 149 – 152

 • DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A., MACHAČ, E. Digitální generování akustických signálů. In 63. Akustický seminář. ČVUT v Praze, ČsAS. 2001. p. 23 – 26

2000

 • POKLUDA, J., ŠANDERA, P. Evolution of Ideal Strength Calculations. In Metal 2000. Ostrava, Tanger Ostrava. 2000. p. CD (1 p.)

 • RYNDOVÁ, A., DOLOŽÍLEK, M. Faktory ovlivňující akustické vlastnosti recyklátů z polymerního odpadu a nutnost řízené recyklace. In 60. AKUSTICKÝ SEMINÁŘ & 36. AKUSTICKÁ KONFERENCE. Praha, Ediční středisko ČVUT Praha. 2000. p. 167 – 170

1999

 • ČERNÝ, M.; ŠANDERA, P. Ab-initio Calculations of Ideal Strength of Cubic Crystals. In WDS'99 Proceedings of Contributed Papers, Nezařazené články. Praha, MATFYZPRESS. 1999. p. 428 – 432

 • RYNDOVÁ, A., DOLOŽÍLEK, M., VAŇKOVÁ, M. Vzduchová neprůzvučnost desek PREFEN a hodnocení zvukově izolačních vlastností podle ČSN EN ISO 717-1. In 59. AKUSTICKÝ SEMINÁŘ. Praha, Ediční středisko ČVUT Praha. 1999. p. 21 - 26

1998

 • DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A. Architecture of Experimental Control Set Controlled by Computer. In Experiments and Measuremnts in Engineering Physics Education. Brno, Technical University of Brno. 1998. p. 123 - 126

 • RYNDOVÁ, A., DOLOŽÍLEK, M., VAŇKOVÁ, M. Predikční modely ve stavební akustice. In 57. AKUSTICKÝ SEMINÁŘ. Praha, Ediční středisko ČVUT Praha. 1998. p. 79 - 86

 • ŠANDERA, P., PONÍŽIL, P., POKLUDA, J. Simulation of 3D Intergranular Crack. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-2). Brno, Vutium. 1998. p. 15 - 15. ISBN 80-214-1181-3

 • ČERNÝ, M., ŠANDERA, P., POKLUDA, J. Ab Initio Modelling of the Theoretical Strength under Three-axial Tension. In Materials structure and micromechanics of fracture (MSMF-2). Brno. 1998. p. 53

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru