Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Studium fyz. inženýrství

   Pokyny k diplomovým a bakalářským pracem


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Studium fyz. inženýrství/Pokyny k diplomovým a bakalářským pracem     

Pokyny k diplomovým a bakalářským pracem

Prostudujte si prosím  pokyny vydané vedením ústavu k odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Psaní diplomových a bakalářských prací se řídí  směrnicí rektora 2/2009.

Dále závěrečnou práci řeší  směrnice děkana č. 3/2024.

Přehled literatury formátujte podle normy ISO 690:2022

Ve STUDISu v záložce "Moje závěrečná práce" (až se to tam objeví) vyplníte abstrakt práce v češtině a angličtině a klíčová slova. STUDIS vám vygeneruje pdf soubor se vzhledem desek diplomové práce a umožní vám stáhnout vzory titulního listu a licenčního ujednání. Pokud budete psát práci v TeXu, měl by být k dispozici ke stažení styl, který titulní list i licenční ujednání obsahuje a splňuje požadavky děkana.

Pokud budete mít nějaké problémy nebo nejasnosti obracejte se na referenta ústavu, Jakuba Zlámala.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru