Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Základní kurz fyziky
Fyzika II
Laboratorní cvičení

   Experimenty na dálku


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Základní kurz fyziky/Fyzika II/Laboratorní cvičení/Experimenty na dálku     

Experimenty na dálku

Pro snažší domácí přípravu byly v rámci studijních opor dvě laboratorní úlohy doplněny o možnost provedení experimentu jako dálkově ovládaného měření přes internet. Je však třeba trochu trpělivosti při zadávání parametrů.

Experimenty, které jsou k dispozici:

  • Obvod s fotodiodou

    Úlohu lze vyvolat v libovolném prohlížeči www. Před aktivací odkazu je třeba nainstalovat jádro výpočetního programu LabVIEW LVRTE901min.exe a modul visionrte.exe pro zpracování obrazu z videokamery. V základní úloze lze měřit V-A charakteristiky fotodiody pro různá osvětlení. V rámci pokročilého měření lze navíc modulovat časový průběh osvětlení, měnit vzorkovací frekvenci ADC pro měření napětí a proudu na fotodiodě a vzorkovací frekvenci ADC pro generování napětí na žárovce. Naměřená data lze zaslat na zadanou Email adresu.

    Po stažení a nainstalování jádra a modulu spustíte experiment zde.

  • Obvody s kondenzátorem

    Úlohu lze vyvolat v libovolném prohlížeči www (např. Mozilla Firefox) mimo Explorer, kde nepracují některé funkce programu. Vedle změření nabíjecí nebo vybíjecí křivky kondenzátoru a uložení naměřených dat do souboru na svém počítači může uživatel provést rovněž teoretický výpočet s možností modifikace tohoto programu a s grafickým výstupem, kde je současně vykreslena jak vypočítaná tak změřená křivka. Uživatel nepotřebuje mít na svém PC nainstalovány žádné pomocné programy.

    Experiment spustíte zde.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru