Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
2. ročník, I. stupeň
Obecná fyzika III

   Interaktivní programy


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/2. ročník, I. stupeň/Obecná fyzika III/Interaktivní programy     

Interaktivní programy

 Skládání kmitů 1D pro simulaci skládání kmitů v jednom směru.

 Skládání kmitů 2D pro simulaci skládání kmitů ve dvou směrech navzájem kolmých.

 Kmity Simulace kmitání tělesa na pružině. Uživatel může libovolně měnit hmotnost tělesa, tuhost pružiny a počáteční podmínky.

 Kyvadlo Simulace kmitání fyzického kyvadla. Uživatel může libovolně měnit moment stervačnosti tělesa, vzdálenost těžiště tělesa od čepu a počáteční podmínky. Může rovněž porovnat řešení nelineární a lineární diferenciální rovnice.

 Zvukové vlny v trubici Simulace šíření zvukových vln v trubici s otevřeným i zavřeným koncem. Uživatel může sledovat kmitání elemntů vzduuchu v různých místech trubice.

 Fourierův rozvoj různých funkcí Názorné ukázky rozkladu některých funkcí pomocí Fourierových řad.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru