Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Informace
Stránky zaměstnanců

   Stanislav Průša

     Fyzikální praktikum III
     OF 1 2015

Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Informace/Stránky zaměstnanců/Stanislav Průša     

doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.

prusa@fme.vutbr.cz

kancelář v budově A2 dveře 512, laboratoř A5 219

telefon 541142832

Fyzika II (3F)

Vyučující: doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.

Předtermín z předmětu Fyzika II proběhne ve středu 15. prosince 2021 od 13:00 v učebně A4/301. Tento termín je společný pro obě přednáškové skupiny. Svůj zájem o účast na předtermínu vyjádřete zasláním e mailu na prusa@fme.vutbr.cz. Zkouška v tomto termínu bude sestávat z písemné části (pouze příklady) a ústní části. Obě části jsou povinné.

Stanislav Průša.

Mikroskopie a spektroskopie (TMK)

Vyučující: doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.

pdf soubor prezentace pro ZS 2020.

 20201109

Fyzika I (2F)

Vyučující: doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.

obecné informace k vypsaným předtermínům v průběhu května a června.

 1. informace  20200520

Fyzikální praktikum III

Vyučující: Stanislav Průša, Jitka Strouhalová.

Fyzikální praktikum III probíhá v laboratořích 219/A5. Příprava studenta na konkrétní témata spočívá v prostudování níže uvedených návodů a odpovídajících textů v doporučené literatuře a na internetu. Připravenost studentů na příslušná témata bude kontrolována před započetím experimentální činnosti v laboratořích. Nepřipravený student bude označen a vzdálen.

 1. Charakteristiky solárních článků  solární článek

 2. Stefanův-Boltzmanův zákon radiace  sb radiace

 3. Franckův-Hertzův experiment s Ne  Franck Hertz

 4. Feromagnetická hystereze  feromag. hystereze

 5. Pohyb elektronu v magnetickém poli  elektron v magnetickém poli

 6. Elektronová difrakce  elektronova difrakce

 7. Fotoelektrický jev  foto efekt

 8. Elementární náboj, Millikanův experiment (anglický návod).  Millikan

Metody a prostředky technické diagnostiky - XTD

Vyučující: doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D., Ing. David Procházka, Ph.D., Ing. Kristína Virostková.

Výuka teoretické části probíhá v učebně U6/A5 v pondělí od 14:00.

 1. Osnova předmětu  osnova předmětu

 2. Obecné pojmy technické diagnostiky  základní pojmy

 3. Charakteristiky měřicích přístrojů.  měřicí přístroje

 4. Nelinearita měřicích přístrojů  charakteristiky měřicích přístrojů

 5. Rozdělení veličin  rozdělení veličin

 6. Nejistota měření  nejistoty mereni

 7. Klasifikace chyb měření  klasifikace chyb

 8. Nepřímá měření  nepřímá měření

 9. Klasifikace senzorů  senzory obecně

 10. Kapacitní senzory  kapacitní senzory

 11. Indukčnostní senzory  indikčnostní senzory

 12. Rastrovací elektronová mikroskopie  SEM

 13. Sondová mikroskopie STM a AFM  STM AFM

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru