Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Základní kurz fyziky
Fyzika II

   Vybrané kapitoly


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Základní kurz fyziky/Fyzika II/Vybrané kapitoly     

Vybrané kapitoly z fyziky II

Cílem předmětu je usnadnit pochopení teorie vyučované v předmětu Fyzika II . Při výuce je kladen důraz na schopnost použití teoretických znalostí při řešení příkladů. Předpokládá se aktivní zapojení studentů (samostatné řešení příkladů) při výuce.

Pro koho?

Vybrané kapitoly z Fyziky II doporučujeme všem studentům 2. ročníku, zejména těm, kteří vnímají fyziku jako nesnadný předmět. Formulací, v čem spočívá zdánlivá neřešitelnost daného problému, a následnými diskusemi s vyučujícím a s ostatními studenty se látka stává přehlednější a zažitější.

Ze statistiky výsledků studentů u zkoušky z Fyziky II (stejně jako z Fyziky I) v minulých letech jednoznačně vyplývá, že absolventi tohoto předmětu jsou významně úspěšnější než ti, co předmět nenavštěvovali. Otázkou zůstává, zda-li není tento trend způsoben tím, že dobrovolný zájem o poznání se objevuje spíše u lepších studentů.

Další informace o obsahu předmětu najdete v kartě předmětu.

Aktuální informace o výuce najdete vždy na E-learningu

Kdy a kde?

  • Pondělí, 18:00 - 19:40, posluchárna P1 a YT kanál P1, vyučuje Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

  • Středa, 16:00 - 17:40, posluchárna P3 a YT kanál P3, vyučuje Ing. Michal Kvapil, Ph.D.

  • Přednášky začínají hned první týden zimního semestru.

  • Pondělní přednášky budou věnovány propojení teoretických poznatků a jejich aplikace na demonstrativní příklady.

  • Středeční přednášky budou věnovány ukázkám příkladů z učebnice HRW.

  • Pondělní i středeční přednášky budou také streamovány přes YouTube kanál fakulty.

Prezentace

 závěrečná prezentace

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru