Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
1. ročník, I. stupeň

   Obecná fyzika II

     Přednášky

Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/1. ročník, I. stupeň/Obecná fyzika II     

Obecná fyzika II (Elektřina a magnetismus)

Obsah předmětu

Kurz vybaví studenty schopností aplikovat diferenciální, integrální a vektorový počet při výpočtech intenzity a potenciálu elektrických a magnetických polí a chování nabitých částic v těchto polích. Dále rozvíjí schopnost abstraktního myšlení a schopnost zobecňovat experimentální poznatky při formulaci fyzikálních zákonů.

Pozor! Tento předmět je prerekvizitou následujících předmětů z 2. ročníku:

(Pozn.: Prerekvizitou se rozumí předmět či zkouška, která musí být splněna před zapsáním jiného předmětu.)

Forma výuky

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Podrobné informace

o výuce během semestru jsou uvedeny v následujícím programu výuky:

 Program výuky předmětu Obecná fyzika II

Podmínky pro získání zápočtu

  1. Účast na cvičeních

  2. Absolvování tří písemek s alespoň 50% celkovou úspěšností

Zkouška

sestává z části písemné a ústní.

Studijní literatura

Samostatné studium

Pro samostané studium dále doporučujeme materiály pro předmět Fyzika II vyučovaného v 1. ročníku obecného bakalářského studia na Fakultě strojního inženýrství:

Garant předmětu

Prof. RNDr. Petr Dub, CSc.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru