Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
1. ročník, II. stupeň

   Speciální praktikum II


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/1. ročník, II. stupeň/Speciální praktikum II     

Speciální praktikum

Praktikum pro studenty 4. ročníku oboru "Fyzikálního inženýrství a nanotechnologie" a "Přesná mechanika a optika".

Prvá nabídka kurzu (A) si klade za cíl naučit studenty základním postupům optických měření a pozorování a seznámit je prakticky s provedením a přesností interferenčních, difrakčních a mikroskopických metod.

Ve druhé nabídce (B) je cílem kurzu seznámit studenty s podstatou a provedením základních měření ve fyzice povrchů a tenkých vrstev.

Speciální praktikum II A

Seznam úloh:


Úloha 1: Laserová spektroskopie

 • Místnost: A2/519, J. Kaiser

 • Příprava do praktika:  lasers.pdf


Úloha 2: Konfokální mikroskopie


Úloha 3: Digitální holografická mikroskopie


Speciální praktikum II B


Seznam úloh:


Úloha 1: Seznámení se s laboratoří 518

 • Místnost: A2/518, M. Urbánek

 • Příprava do praktika: není potřeba, úvodní hodina


Úloha 2: Depozice tenkých vrstev pomocí iontových svazků (IBS, IBAD)


Úloha 3: Rastrovací sondová mikroskopie (AFM)

 • Místnost: A2/518, M. Urbánek

 • Příprava do praktika:  SPM.pdf


Úloha 4: Fotoelektronová spektroskopie (XPS)

 • Místnost: A2/518, J. Čechal, P. Bábor

 • Příprava do praktika:  XPS.PDF


Úloha 5: Hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)

 • Místnost: A2/518, P. Bábor

 • Příprava do praktika:  SIMS.PDF


Úloha 6: Magnetooptický Kerrův jev (MOKE)

 • Místnost: A2/518, (A2/518), M. Urbánek


Úloha 7: Optické metody studia tenkých vrstev I - Reflektometrie


Úloha 8: Optické metody studia tenkých vrstev II - Elipsometrie


Úloha 9: Fyzikální jevy v plazmatu I - rozpad plazmatu

 • PřF MU, V. Kudrle (pav. 06/01005)
  Praktikum proběhne ve středu 14.10. a 21.10.2009 od 15:00 (dvě skupiny, střídavě s úlohou 10)

 • Příprava do praktika:  rozpad.pdf


Úloha 10: Fyzikální jevy v plazmatu II - ověření Paschenova zákona

 • PřF MU, V. Kudrle (pav. 06/01005)
  Praktikum proběhne ve středu 14.10. a 21.10.2009 od 15:00 (dvě skupiny, střídavě s úlohou 9).

 • Příprava do praktika:  paschen.pdf


Seznam vedoucích úloh:


Michal Urbánek, A2/512, urbanek@fme.vutbr.cz
Petr Bábor, A2/509, babor@fme.vutbr.cz
Jan Čechal, A2/706, cechal@fme.vutbr.cz

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru