Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Studium fyz. inženýrství
Závěrečné práce

   2009


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Studium fyz. inženýrství/Závěrečné práce/2009     

Diplomové práce zpracované v roce 2009

  • KVASNICA Lukáš, Ing. - Řízení optického stolku interferenčního mikroskopu na základě obrazové fáze. (doc. Chmelík)

  • RUDOLF Miroslav, Ing. - Depozice a analýza tenkých vrstev DLC. (prof. Šikola)

  • ŠIMÍKOVÁ Michaela, Ing. - Selektivní růst kovových materiálů. (Ing. Čechal)

  • KAMEŠ Jaroslav, Ing. - Studium magnetických nanostruktur pro spintroniku. (Ing. Urbánek)

  • BORTLOVÁ Zuzana, Ing. - Aplikace SPM při studiu a modifikaci ultratenkých vrstev Pt, Co a graphenu. (Ing. Bartošík)

  • MINARIKOVÁ Miroslava, Ing. - Tvorba a vlastnosti kovových nanovláken. (Ing. Škoda)

  • ŠAMOŘIL Tomáš, Mgr. - Vývoj atomárních a iontových svazkových zdrojů. (Ing. Mach)

  • ŘEHÁK Petr, Ing. - Stabilita krystalů pevných látek z prvních principů. (doc. Černý)

  • DOSTÁL Zbyněk, Ing. - Optimalizace parametrů optické soustavy digitálního holografického mikroskopu pro odražené světlo. (Ing. Antoš)

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru