Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

   Systém prerekvizit a korekvizit


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/Systém prerekvizit a korekvizit     

Systém prerekvizit a korekvizit

V rámci bakalářského studijního programu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie byl zařazen systém prerekvizit a korekvizit.

Prerekvizitou se rozumí předmět či zkouška, která musí být splněna před zapsáním jiného předmětu.

Korekvizitou se rozumí předmět, který musí být zapsán anebo splněn před zapsáním jiného předmětu.

Regulační plán systému prerekvizit a korekvizit

Seznam předmětů, kterých se systém prerekvizit týká:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru