Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Základní kurz fyziky
Fyzika II
Laboratorní cvičení

   Kombinované studium


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Základní kurz fyziky/Fyzika II/Laboratorní cvičení/Kombinované studium     

Kombinované studium

V laboratorním cvičení je nezbytné absolvovat dvě předepsané laboratorní úlohy. Každá bude hodnocena třemi body. Ke splnění podmínek pro zápočet z laboratorního cvičení je nutné získat minimálně 4 body.
Formální a obsahová stránka protokolu je stručně popsána v souboru  Úvod. Při zpracování protokolů je vhodné se řídit doporučeními pro zaokrouhlování jednotek podle návodu  Zápis číselných hodnot a nejistoty měření. V případě, že se student nemůže zúčastnit cvičení, je nutné se dohodnout e-mailem (voborny@fme.vutbr.cz) na náhradě. Na cvičení je nutné se dobře připravit, tj. prostudovat příslušné návody.
Návody k laboratorním cvičení:Rozdělení studentů do skupin, místo a čas jednotlivých cvičení je uvedeno v souboru:  Rozdělení studentů pro laboratorní cvičení

Kontakt:
Ústav fyzikálního inženýrství
Ing. Stanislav Voborný, Ph.D.
Technická 2
616 69 Brno
tel.: 541 142 783
e-mail: voborny@fme.vutbr.cz

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru