Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
2. ročník, I. stupeň

   Semestrální projekt II


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/2. ročník, I. stupeň/Semestrální projekt II     

Semestrální projekt II

Cíle předmětu

Cílem předmětu je umožnit studentům spolupodílet se na práci ve vědeckých týmech a připravovat je na publikování dosažených výsledků. Student se seznámí se systematickou prací na řešení daného problému a jeho písemného zpracování formou závěrečné zprávy o řešení.

Prerekvizity

Při zapsání předmětu jsou předpokladem základní znalosti z fyziky a matematiky na úrovni příslušných základních vysokoškolských kurzů.

Hodnocení

Klasifikovaný zápočet bude udělen vedoucím projektu (školitelem) po předložení závěrečné zprávy o řešení. Konzultace s vedoucím projektu po předešlé vzájemné dohodě jsou dobrovolné.

Průběh výuky

Výuka probíhá dle dohodnutého časového harmonogramu. Na začátku semestru je specifikováno konkrétní téma činnosti studenta, na konci pak odevzdání písemného zpracování dosažených výsledků formou krátkého sdělení.

Témata

Jednotlivá témata jsou přímo vypisována vedoucími projektu, která jsou k nahlédnutí i s kontakty na příslušné vedoucí (školitele) zde.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru