Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Základní kurz fyziky
Fyzika I

   Laboratorní cvičení

     Experiment na dálku
     Interaktivní programy
     Návody

Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Základní kurz fyziky/Fyzika I/Laboratorní cvičení     

Fyzika I - Laboratorní cvičení

Základním studijním materiálem jsou

 Návody k laboratornímu cvičení z Fyziky I.

V laboratorním cvičení je nezbytné absolvovat všechny předepsané laboratorní úlohy. V případě neúčasti ve výuce, která bude omluvena závažnými a doloženými důvody (zejména nemoc), učitel studentovi stanoví náhradní termín pro vypracování úlohy. V laboratorním cvičení učitel uděluje studentovi body (celkem maximálně 10 bodů):

  • za domácí přípravu s přihlédnutím k vedení laboratorního sešitu,

  • za zprávu o řešení samostatné úlohy, vypracovanou ve cvičení, nikoli doma.

Podmínkou úspěšného ukončení laboratorního cvičení je absolvování všech předepsaných laboratorních úloh s celkovým hodnocením alespoň 6 bodů.

Udělení zápočtu z Fyziky I je možné pouze po úspěšném ukončení jak teoretického cvičení , tak i laboratorního cvičení.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru