Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka

   Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

     Systém prerekvizit a korekvizit
     1. ročník, I. stupeň
     2. ročník, I. stupeň
     3. ročník, I. stupeň
     1. ročník, II. stupeň
     2. ročník, II. stupeň
     Závěrečné práce

Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie     

Studijní obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

byl inovován za podpory evropského projektu IMPI

Důležité informace o studiu

  • Prerekvizity. Týkají se některých předmětů bakalářského studijního programu. Regulační plán systému prerekvizit a korekvizit najdete zde .

  • Povolený počet 2. opravných termínů. Podrobnosti naleznete ve Studijním řádu, čl. E4.

Předměty

Vyberte předměty podle ročníku, ve kterém se vyučují:

Bakalářský studijní program:

Základní literatura pro kurz Obecná fyzika

Navazující magisterský studijní program:

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru