Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Základní kurz fyziky
Fyzika I
Domácí příprava a samostudium

   Videa fyzikálních experimentů

     Kmitání a vlnění

Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Základní kurz fyziky/Fyzika I/Domácí příprava a samostudium/Videa fyzikálních experimentů     

Videa fyzikálních experimentů

Videosekvence vybraných fyzikálních experimentů z Fyziky I. Doprovodný komentář je v angličtině. (Pokud máte problémy se zobrazením videa, instalujte si  kodek.)

Přehled témat

Vztažné soustavy

Foucaltovo kyvadlo
Corriolisovo zrychlení

Rovnoměrný pohyb po kružnici

pohyb hmotného bodu po kružnici
pohyb bodu po uvolnění

Zákon zachování energie

valení tělesa po nakloněné rovině změna potenciální energie v kinetickou rotační energii
změna energie rotačního pohybu v energii posuvného pohybu
změna potenciální energie na energií rotačního a posuvného pohybu

Pružné srážky těles

srážka dvou těles se stejnou hmotností
srážka dvou těles s různou hmotností (lehčí narazí do těžšího)
srážka dvou těles s různou hmotností (těžší narazí do lehčího)

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru