Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
2. ročník, I. stupeň
Obecná fyzika IV

   Cvičení


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/2. ročník, I. stupeň/Obecná fyzika IV/Cvičení     

Obecná fyzika IV - cvičení

Materiály ke cvičení jsou během semestru publikovány na eLearningu.

 • 1. cvičení

  • {I. část} Atomová struktura látek

  • {II. část} Fotony a de Broglieho vlny

  • {dodatek} Záření černého tělesa

 • {2. cvičení} Základy kvantové mechaniky

  • {dodatek} Dvouhladinová soustava

 • 3. cvičení - Atomy

  • I. část

  • II. část

  • dodatek - Více o spinu

 • 4. cvičení - Molekuly a pevné látky

 • 5. cvičení - Jaderná fyzika

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru