Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
2. ročník, I. stupeň
Obecná fyzika IV

   Cvičení


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/2. ročník, I. stupeň/Obecná fyzika IV/Cvičení     

Obecná fyzika IV - cvičení

 • 1. cvičení

  •  I. část (velikost 254.98 kB) Atomová struktura látek

  •  II. část (velikost 291.43 kB) Fotony a de Broglieho vlny

  •  dodatek (velikost 335.11 kB) Záření černého tělesa

 •  2. cvičení (velikost 983.7 kB) Základy kvantové mechaniky

  •  dodatek (velikost 432.93 kB) Dvouhladinová soustava

 • 3. cvičení - Atomy

 •  4. cvičení (velikost 974.38 kB) Molekuly a pevné látky

  •  dodatek (velikost 530.08 kB) Vazba mezi atomy

 •  5. cvičení (velikost 396.41 kB) Jaderná fyzika

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru