Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Základní kurz fyziky
Fyzika I
Zkouška
Příklady k procvičování

   Termodynamika


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Základní kurz fyziky/Fyzika I/Zkouška/Příklady k procvičování/Termodynamika     

Téma 12: Termodynamika

V knize Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika (HRW2) odpovídá kapitolám 19, 20 a 21.

 1. Kruhový děj podél dvou křivek
  Určit práci, změnu vnitřní energie a teplo plynu pro oba krohové děje.

 2. Izotermické stlačování kyslíku
  Určit konečný tlak, změnu vnitřní energie a práci.

 3. Cyklus s adiabatickým dějem
  Určit celkovou změnu vnitřní energie, práce a tepla v jednotlivých částech cyklu.

 4. Adiabatická a izobarická komprese
  Určit tlak a teplotu po adiabatické kompresi a objem po izobarické kompresi.

 5. Kruhový děj s adiabatickým, izochorickým a izobarickým dějem
  Určit teplo, práci a změnu vnitřní energie během jednotlivých dějů i během celého kruhového děje.


Odkazy:

   Kruhový děj podél dvou křivek
   Izotermické stlačování kyslíku
   Cyklus s adiabatickým dějem
   Adiabatická a izobarická komprese
   Kruhový děj s adiabatickým, izochorickým a izobarickým dějem
© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru