Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Informace
Stránky zaměstnanců
Stanislav Průša

   Fyzikální praktikum III


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Informace/Stránky zaměstnanců/Stanislav Průša/Fyzikální praktikum III     

\FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM III

Anotace

Předmět seznamuje studenty s měřením pokročilejších úloh z oblasti elektřiny, magnetismu, elektrotechniky, optoelektroniky, jaderné fyziky, vakuové fyziky, fyziky polovodičů a spektrálních metod.

Seznam úloh Vláknová optika (Vedení světla v optickém vlákně).

Fraunhoferova difrakce (Určení rozměrů štěrbiny a kruhového otvoru).

Interferometrie (Určení vlnové délky neznámého laseru).

Záření alfa (Dosah záření alfa ve vzduchu).

Záření beta (Kontrola homogenity stěny).

Záření gama (Absorbce záření gama).

Excitační energie volných atomů (Franckův-Hertzův experiment). FPIII7a (velikost 84.97 kB)

Čarová spektra (Jednoelektronová a dvojelektronová spektra). FPIII8a (velikost 161.01 kB) Zpráva o měření

V průběhu praktika studenti vypracovávají zadané úkoly. Zprávu o měření odevzdávají v některém z dalších cvičení. Členění zprávy o měření je následující: Jméno a příjmení, studijní skupina, datum měření.

Název tématu.

Definice konkrétních úkolů.

Rozbor problematiky s vyzdvižením hlavní myšlenky řešení problémů.

Naměřená data a jejich zpracování.

Výsledky a závěrečné hodnocení.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru