Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Informace
Stránky doktorandů

   Miroslav Kolíbal


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Informace/Stránky doktorandů/Miroslav Kolíbal     

Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.

Kancelář: A2/703, laboratoř: A2/518, tel. 2813, email: kolibal.m@fme.vutbr.cz

}

Speciální praktikum III

Návody do druhé části předmětu Speciální praktikum III:

Témata diplomových a bakalářských prací

Návrh a testování elektroniky pro elektrostatickou optiku k urychlování iontů - DP Návrh zapojení jednotlivých členů elektrostatické optiky a jeho praktická realizace. Analýza povrchů metodou TOF-LEIS – růstové módy Ga a Ge na povrchu křemíku a SiO2.
Selektivní růst nanostruktur – DP Návrh a tvorba strukturovaných povrchů, realizace nanostruktur a jejich charakterizace pomocí vhodných analytických technik (AFM, elektronová mikroskopie).
Vliv iontového bombardu na růstové módy gallia - BP Experimentální část práce bude zaměřena na depozici ultratenkých vrstev Ga v podmínkách vysokého vakua za asistence dopadajících iontů. Součástí práce budou rovněž simulace procesu v programu TRIM. Předpokládaní aplikace: selektivní růst.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru