Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI

   Výzkum

     Odbor optiky a přesné mechaniky
     Odbor povrchů a fyziky pevných látek
     Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky

Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výzkum     

Vědecké a výzkumné aktivity ÚFI

Odbor optiky a přesné mechaniky

 • Optická mikroskopie, zejména holografická mikroskopie

 • Laserová spektroskopie (metody LIBS a LIBS+LIFS)

 • Optická tomografie

 • Skalární resp. kinematická teorie difrakce

 • Holografická interferometrie

 • Interferenční měření optických soustav a prvků

 • Rozptyl koherentního světla na drsných površích pevných látek

 • Rigorózní numerické metody pro analýzu a návrh vlnovodných prvků

 • Modelování lineárních a nelineárních vlastností fotonických prvků

 • Vývoj bezvůlových polohovacích mechanismů

Odbor povrchů a fyziky pevných látek

 • Studium vytváření ranných fází tenkých vrstev

 • Tenké vrstvy kovů s oxidy

 • Magnetické velmi tenké vrstvy a multivrstvy a 1D a 0D nanostruktury

 • Superstruktury a velmi tenké vrstvy Ga a polovodičů se širokým zakázaným pásmem

 • Vytváření nanostruktur pomocí nanolitografie a jejich aplikace při studiu transportních vlastností a v plasmonice

 • Vývoj analytických technik a metod pro charakterizaci povrchů, tenkých vrstev a nanostruktur (UHV STM/AFM, TOF-LEIS, XPS, SIMS, spektrální elipsometrie, LEED/AES, …)

Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky

 • Atomistické, mezoskopické a makroskopické modely procesu deformace a lomu materiálů

 • Experimentální výzkum únavy materiálů při jednoosém i víceosém mechanickém namáhání

 • Kvantitativní fraktografie

 • Měření elastických a anelastických vlastností materiálů

 • Měření hluku v životním a pracovním prostředízpět

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru