Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI

   Výzkum

     Odbor optiky a přesné mechaniky
     Odbor fyziky povrchů a nanostruktur
     Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky

Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výzkum     

Vědecké a výzkumné aktivity ÚFI

Research

Odbor optiky a přesné mechaniky (Department of Optics and Precise Mechanics)

 • Experimentální biofotonika a světelná mikroskopie – koherencí řízená holografická mikroskopie, mikroskopie živých buněk

 • Optická spektroskopie povrchů a tenkých vrstev – optická profilometrie, holografická interferometrie

 • Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS), laserem indukovaná fluorescence (LIFS)

 • Rentgenová počítačová mikroradiografie – nedestruktivní vizualizace 2D a 3D struktur

 • Fotonika – simulace vlnovodných struktur

 • Vývoj optických metod a vývoj a konstrukce speciálních optických a mikromechanických zařízení

Odbor fyziky povrchů a nanostruktur (Department of Physics of Surfaces and Nanostructures)

 • Nanotechnologie a související planární technologie a metody – příprava a analýza povrchů, ultratenké vrstvy a multivrstvy, tvorba funkčních 1D a 0D kovových, polovodičových a dielektrických nanostruktur metodami top-down (litografie) a bottom-up (fyzikální depoziční metody, elektrochemické metody)

 • Měření funkčních vlastností nanostruktur vhodných pro nanofotoniku/plazmoniku, nanoelektroniku a spintroniku a jejich aplikace v oblasti komunikačních technologií, informatiky, obnovitelných zdrojů energie a biomedicíny

 • Vývoj a konstrukce technologických a analytických zařízení a metod pro přípravu a charakterizaci povrchů, tenkých vrstev a nanostruktur – IBAD, (PE)CVD, UHV STM/AFM, ToF LEIS, SIMS, optické spektroskopické metody

Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky (Department of Micromechanics and Engineering Acoustics)

 • Mikromechanika materiálů – atomistické, mezoskopické a makroskopické procesy deformace a lomu materiálů

 • Únava materiálů při jednoosém i víceosém mechanickém namáhání, kvantitativní fraktografie

 • Technická akustika – měření elastických a anelastických vlastností materiálů, digitální modelování zvuku, měření hluku v životním prostředí

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru