Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Informace

   O ústavu


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Informace/O ústavu     

Prezentace ústavu

 Prezentace ústavu

Charakteristika ústavu

Zajišťuje výuku základních kurzů fyziky v inženýrském a bakalářském studiu v rozsahu stanoveném studijními programy.

Zabezpečuje a organizuje ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně studium oboru Fyzikální inženýrství, který má dvě specializace: inženýrskou optiku a pokročilé fyzikální technologie.

Zabezpečuje a organizuje studium oboru Přesná mechanika a optika.

Garantuje a organizačně zabezpečuje postgraduální doktorandské studium oboru Fyzikální inženýrství, akreditovaného na FS VUT.

Po vzájemné dohodě s ostatními ústavy plní požadavky na zajišťování vybraných předmětů v oborech vysokoškolského studia a postgraduálního doktorandského studia. V souladu s odbornou orientací vědecko-pedagogických pracovníků vypisuje doporučené předměty vysokoškolského studia a postgraduálního doktorandského studia a organizuje kurzy celoživotního vzdělávání včetně přípravných kurzů.

Po dohodě s ostatními fakultami VUT a fakultami ostatních vysokých škol přispívá ÚFI k výuce na těchto fakultách, a to zejména v oborech a specializacích, které ÚFI rozvíjí. Zajišťuje konzultační, poradenskou a komerční činnost v těch oblastech, pro které má akreditaci nebo registraci nebo odborníky s odpovídající kvalifikací a vědecko- pedagogickým titulem.

Charakteristika odborů

Odbor optiky a přesné mechaniky

 • optická difrakce a optické procesy (Fourierova transformace, analýza periodických objektů, analýza obrazů z elektronového mikroskopu, prostorové filtrování)

 • optická holografie, vícesměrová holografická interferometrie, počítačová tomografie, holografické nedestruktivní testování

 • získávání charakteristik drsných povrchů metodami kohekenční optiky (založených na odrazu laserového světla nebo na klasické interferometrii)

 • self-organized and photoinduced nonlinear optical phenomena

 • vývoj optických a mechanických systémů pro optickou a holografickou interferometrii

 • vývoj superpřesných polohovacích mechanismů pro optické aplikace jako např. pro konfokální mikroskopii; metoda blízkého pole

 • analýza reflektorů pro osvětlovací systémy

 • simulace průchodu paprsků symetrickými optickými systémy pomocí CAD systémů

 • optická mikroskopie, konfokální mikroskopie, nové techniky 3D mikroskopie a zobrazování - holografická mikroskopie.

Odbor povrchů a fyziky pevných látek

 • modifikace povrchů iontovými svazky, depozice tenkých vrstev iontovými svazky rozprašování

 • vývoj UHV aparatury pro přímou depozici při malých energiích iontových svazků a in-situ analýzu (SIMS, LEIS, elipsometrie a interferometrie, STM/AFM)

 • Ewaldova dynamická teorie difrakce

Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky

 • fyzika a mikromechanika deformace a lomu materiálů

 • počítačové modelování struktur materiálu a vývoje poškození ve 3D prostoru

 • prvoprincipiální modelování deformace a lomu krystalů

 • monitorování hluku v pracovním a životním prostředí, akustické vlastnosti materiálů

 • činnost Akustické zkušebny, státně akreditované pro měření okolního hluku v inženýrské praxi

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru