Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Informace
Stránky zaměstnanců
Michal Urbánek

   Fyzika II


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Informace/Stránky zaměstnanců/Michal Urbánek/Fyzika II     

%

Hodnocení studentů:

Podmínky zápočtu:

  • Podmínkou k získání zápočtu je zisk minimálně 11 bodů z písemných prací.

  • V průběhu semestru budeme psát 3 písemné práce ze kterých je možno získat 0 - 7 bodů. Do celkového hodnocení se započítávají body ze všech kontrolních prací.

  • Celkem je možno získat 21 bodů, které se spolu s body z praktik započítávají do výsledné známky u zkoušky.

  • Každý student má nárok na jednu opravnou písemnou práci. Za tuto práci může získat 0 - 7 bodů. Opravná práce slouží jako náhrada za případnou absenci při běžné písemné práci. Tématem této práce bude učivo celého semestru. Pokud student nedosáhne ani po opravné písemné práci 11 bodů, zápočet nezíská.

Aktualizováno 30.11.2009. (Předchozí aktualizace 9/2007)

Odkazy:

 Sylabus předmětu Fyzika II

  Zadání příkladů

 Vzor písemné práce

 Hypertextový učební text Fyzika II

  Interaktivní úlohy (flash)

  Počítačová simulace elektrických obvodů

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru