Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výzkum
Odbor fyziky povrchů a nanostruktur

   Řešené projekty


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výzkum/Odbor fyziky povrchů a nanostruktur/Řešené projekty     

Řesené projekty

Mezinárodní projekty

Kontakt

 • Syntéza GaN epitaxních vrstev, VUT a Arizona State University (1999-2001)

 • Užití STM a STS pro studium atomárních povrchových struktur, VUT a Vienna University of Technology (2001-2002)

 • Studium vytváření povrchových vrstev na tenkých vzorcích užitím STM a STS, VUT a Vienna University of Technology (2004-2005)

 • Aplikace spektroskopie nízkoenergiových iontů (TOF-LEIS) pro analýzu velmi tenkých vrstev, VUT a Linz University (2003-2004)

 • Užití spektroskopie nízkoenergiových iontů (TOF-LEIS) pro analýzu velmi tenkých vrstev, VUT a Linz University (2005-2006)

  Synchrotrone-Elettra Trieste program

 • Určování hloubkových profilů velmi tenkých vrstevnatých struktur (2003)

 • Fotoemisní studium velmi tenkých vrstev a nanostruktur Ga (GaN) (2004)

 • Fotoemisní studium superstruktur a velmi tenkých vrstev Ga (2005)

 • Fotoemisní studium superstruktur a velmi tenkých vrstev Ga – vliv vodíku (2006)

  Aktion

 • Užití STM a STS pro studium atomárních povrchových struktur, VUT a Vienna University of Technology (2000)

  Národní projekty

  MŠMT ČR – centra základního výzkumu

 • Struktury pro nanofotoniku a nanoelektroniku, hlavní řešitel Tomáš Šikola (2006-2010)

  MŠMT ČR – výzkumné záměry

 • Progresivní funkcionálně gradientní a nanostrukturní materiály, spoluřešitel Tomáš Šikola (2000-2004)

 • Anorganické nanomateriály a nanostruktury, spoluřešitel Tomáš Šikola (2005-2010)

  Grantová agentura České republiky

 • Studium velmi tenkých vrstev pomocí fotoemisní spektroskopie a odrazu rentgenového záření (2002-2004)

 • Návrh konstrukce ultravakuového zařízení při in-situ sledování homogenity povrchů při růstu tenkých vrstev vytvářených s užitím iontových svazků (2002-2004)

  Grantová agentura Akademie věd ČR

 • Užití sondové mikroskopie v nanovědách (2004-2008)

 • Elektrická fokusační předkoncentrace a kontinualní prvková analýza aerosolů atomovou hmotnostní spektromentrií (2005-2007)

  zpět

 • © 2003 designed by RAW4U

  PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru