Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výzkum
Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky
Publikace

   Příspěvky v národních časopisech


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výzkum/Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky /Publikace/Příspěvky v národních časopisech     

Příspěvky v národních časopisech

2005

 • HORÁKOVÁ, H.; POKLUDA, J.; DVO?ÁK, I. Influence of Plasma-Nitriding Surface Layer on Fatigue Life of Steel Specimens under Biaxial Loading. Materiálové inžinierstvo. 2005. 12(3). p. 123 – 125

  2004

 • RYNDOVÁ, A., Doložílek, M., Pilch, Jan. The Modulus of Elasticity and Damping Characteristics of the Glass-Fibre Reinforced Concrete. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics. 2004. 11(5). p. 383 - 386

  2001

 • RYNDOVÁ, A. Normativní požadavky na mezilaboratorní porovnávací zkoušení. In AKUSTIKA D2-2001. České Budějovice, Studio D-acoustics, s.r.o. 2001. p. 15 – 20

  RYNDOVÁ, A. Zvuk a jeho vliv na zdraví. MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA. 2001. 10(7). p. 413 - 417

 • RYNDOVÁ, A., DOLOŽÍLEK, M. Predikce zvukově izolačních vlastností konstrukčních prvků. Inženýrská mechanika. 2001. 8(5). p. 299 - 314

  \subsecti{1999}

 • ČERNÝ, M.; ŠANDERA, P.; POKLUDA, J. Ab Initio Calculation of Ideal Strength for Cubic Crystals Under Three-axial Tension. Czechoslovak Journal of Physics. 1999. 49(10). p. 1495 - 1501

 • HORNÍKOVÁ, J., POKLUDA, J., ŠANDERA, P. Efektivní součinitel intenzity napětí pro dvojnásobně vyhnutou trhlinu ve Voronoiově mozaice. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics. 1999. 6(2). p. 97 – 102

 • © 2003 designed by RAW4U

  PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru