Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Studium fyz. inženýrství
Představení oboru Přesná mechanika a optika

   O studiu oboru Přesná mechanika a optika


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Studium fyz. inženýrství/Představení oboru Přesná mechanika a optika/O studiu oboru Přesná mechanika a optika     

O studiu oboru Přesná mechanika a optika

(navazující magisterské studium)

Studium

Studijní plány a detailní charakteristiky všech předmětů naleznete na adrese http://www.fme.vutbr.cz/studium/program/N3901-2.html.

Zaměření studia

  • technická optika v rozsahu potøebném pro inženýrskou praxi při navrhování optických přístrojù a při aplikacích optických prvkù v měřicí technice a řídicích systémech

  • přístrojová a měřicí technika

  • počítačová podpora v inženýrské praxi

Absolventi jsou zaměřeni na:

Výzkumně orientovaní absolventi mají možnost pokračovat ve studiu v doktorském programu Fyzikální a materiálové inženýrství.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru