Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Informace
Stránky zaměstnanců
Stanislav Voborný

   Návody k laboratornímu cvičení (BF)


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Informace/Stránky zaměstnanců/Stanislav Voborný/Návody k laboratornímu cvičení (BF)     

% Skupiny F41, F42, G53, G54

Návody k laboratornímu cvičení (BF)

 Akustický výkon zdroje hluku

 Absorpční polovrstva pro záření gama

 Moment setrvačnosti fyzických těles

 Fázové posuvy střídavých proudů vzhledem k napětí

 Poissonova konstanta pro vzduch

 Vazkost kapalin

 Statistické vlastnosti radioaktivního zářiče


Dokumenty

 Pravidla hodnocení v předmětu fyzika (BF)

 Seznam úloh

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru