Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
2. ročník, I. stupeň
Obecná fyzika III

   Interaktivní programy


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/2. ročník, I. stupeň/Obecná fyzika III/Interaktivní programy     

Interaktivní programy

 Skládání kmitů 1D (velikost 406.94 kB) pro simulaci skládání kmitů v jednom směru.

 Skládání kmitů 2D (velikost 406.42 kB) pro simulaci skládání kmitů ve dvou směrech navzájem kolmých.

 Kmity (velikost 416.25 kB) Simulace kmitání tělesa na pružině. Uživatel může libovolně měnit hmotnost tělesa, tuhost pružiny a počáteční podmínky.

 Kyvadlo (velikost 415.67 kB) Simulace kmitání fyzického kyvadla. Uživatel může libovolně měnit moment stervačnosti tělesa, vzdálenost těžiště tělesa od čepu a počáteční podmínky. Může rovněž porovnat řešení nelineární a lineární diferenciální rovnice.

 Zvukové vlny v trubici (velikost 408.44 kB) Simulace šíření zvukových vln v trubici s otevřeným i zavřeným koncem. Uživatel může sledovat kmitání elemntů vzduuchu v různých místech trubice.

 Fourierův rozvoj různých funkcí (velikost 407.37 kB) Názorné ukázky rozkladu některých funkcí pomocí Fourierových řad.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru