Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka

   Středoškolské fyzikální exploratorium

     G

Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Středoškolské fyzikální exploratorium     

Středoškolské fyzikální exploratorium

Fyzikální exploratorium probíhá v zrekonstruované a nově vybavené laboratoři (219) vedle posluchárny P2 Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (W). Připravené experimentální sestavy tématicky spadají do oblasti elektřiny a magnetismu, atomové fyziky a optiky. Jde o moderní experimentální sestavy, které pro svoji finanční náročnost zpravidla nejsou dostupné studentům na středních školách. Středoškolské fyzikální exploratorium poskytuje možnost s takovými sestavami pracovat a zároveň se seznámit se stylem výuky moderních odvětví fyziky v oboru Fyzikální inženýrství (W).

Předkládané texty k jednotlivým úlohám mají navodit atmosféru tvůrčího myšlení a experimentování. Pouze naznačují směr využití experimentálních sestav. Nelze je tedy chápat jako kompletní návody a nevymezují předem cíl experimentování. Ten se rodí postupně na základě zájmu, během přemýšlení a studia dostupných materiálů na internetu.

Značka (W) u některých pojmů vybízí čtenáře k samostatnému studiu informací na internetu. Značka (G) poskytuje odkaz na galerii fotografií těch, kteří stáli u zrodu experimentů, kterými se zabýváme.

Seznam experimentálních sestav:

  1. Pohyb elektronu v magnetickém poli. elektron (velikost 85.06 kB)

  2. Hallův jev v polovodičích. hall (velikost 167.4 kB)

  3. Stefanův-Boltzmannův zákon radiace. stef boltz (velikost 164.14 kB)

  4. Franckův-Hertzův experiment. frank hertz (velikost 81.25 kB)

  5. Zobrazování pomocí elektronového mikroskopu. e mik (velikost 56.15 kB)

  6. STM - Scanning Tunelling Microscopy.  STM (velikost 57.87 kB)

  7. AFM - Atomic Force Microscopy.  AFM (velikost 88.63 kB)

Galerie slavných: G

Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Průša, Ph.D.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru