Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Informace
Stránky zaměstnanců

   Stanislav Průša

     Fyzikální praktikum III
     OF 1 2015

Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Informace/Stránky zaměstnanců/Stanislav Průša     

doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.

prusa@fme.vutbr.cz

kancelář v budově A2 dveře 512, laboratoř A5 219

telefon 541142832

Fyzikální praktikum III

Vyučující: Stanislav Průša, Jitka Strouhalová.

Fyzikální praktikum III probíhá v laboratořích 219/A5. Příprava studenta na konkrétní témata spočívá v prostudování níže uvedených návodů a odpovídajících textů v doporučené literatuře a na internetu. Připravenost studentů na příslušná témata bude kontrolována před započetím experimentální činnosti v laboratořích. Nepřipravený student bude označen a vzdálen.

  1. Charakteristiky solárních článků  solární článek (velikost 101.48 kB)

  2. Stefanův-Boltzmanův zákon radiace  sb radiace (velikost 190.34 kB)

  3. Franckův-Hertzův experiment s Ne  Franck Hertz (velikost 206.17 kB)

  4. Feromagnetická hystereze  feromag. hystereze (velikost 75.81 kB)

  5. Pohyb elektronu v magnetickém poli  elektron v magnetickém poli (velikost 214.05 kB)

  6. Elektronová difrakce  elektronova difrakce (velikost 106.11 kB)

  7. Fotoelektrický jev  foto efekt (velikost 64.47 kB)

  8. Elementární náboj, Millikanův experiment (oficiální návod není k dispozici, příprava samostudiem).

Aktualni výsledky TR3 k 21.5.2019

  1. Výsledky  20190521 (velikost 1.32 MB)

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru