Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
1. ročník, I. stupeň

   Obecná fyzika I

     Teoretické cvičení
     Přednášky

Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/1. ročník, I. stupeň/Obecná fyzika I     

Obecná fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika)

Mechanika a molekulová fyzika je tradiční úvodní disciplínou základního kurzu obecné fyziky, zejména z důvodu své názornosti a přístupnosti lidskému smyslovému vnímání. Předmět sleduje tyto cíle:

  • Seznámit studenty s problémy a metodami klasické mechaniky a molekulové fyziky na úrovni základního univerzitního kurzu, s použitím přiměřeně úsporného matematického aparátu.

  • Formou praktické výuky názorné a přístupné disciplíny, zejména prostřednictvím demonstračních experimentů, uvést studenty do problematiky postupů a metod fyziky, vytvářejících základ fyzikálně-technického myšlení a schopnost aplikovat fyzikální poznatky v ostatních vědách.

Pozor! Tento předmět je prerekvizitou následujících předmětů z 2. ročníku:

(Pozn.: Prerekvizitou se rozumí předmět či zkouška, která musí být splněna před zapsáním jiného předmětu.)

Forma výuky

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Podrobné informace

o výuce během semestru jsou uvedeny v následujícím programu výuky:

 Program výuky předmětu Obecná fyzika I

Na teoretických cvičeních se budou počítat příklady z učebnic HRW (viz níže), jejichž zadaní si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:

 Zadání příkladů teoretického cvičení z Obecná fyziky I

Podmínky pro získání zápočtu

  1. Aktivní účast na cvičeních

  2. Absolvování dvou zápočtových písemek s hodnocením dosahující v celkovém součtu aritmetickýho průměru alespoň nad 50 %.

Obsah jednotlivých písemek a přibližný termín konaní (tj. týden semestru):

1. písemka: kinematika, dynamika, práce a energie (kap. v HRW: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) => 6. týden semestru

2. písemka: hybnost, rotace, valení, gravitace, kapaliny, termodynamika (kap. v HRW: 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20) => 12. týden semestru

Zkouška

sestává z části písemné a ústní.

Studijní literatura

Samostatné studium

Pro samostané studium dále doporučujeme materiály pro předmět Fyzika I vyučovaného v 1. ročníku obecného bakalářského studia na Fakultě strojního inženýrství:

Garant předmětu

Doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru