Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Základní kurz fyziky
Fyzika II

   Vybrané kapitoly


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Základní kurz fyziky/Fyzika II/Vybrané kapitoly     

Vybrané kapitoly z fyziky II

Cílem předmětu je usnadnit pochopení teorie vyučované v předmětu Fyzika II . Při výuce je kladen důraz na schopnost použití teoretických znalostí při řešení příkladů. Předpokládá se aktivní zapojení studentů (samostatné řešení příkladů) při výuce.

Pro koho?

Vybrané kapitoly z fyziky II doporučujeme všem studentům 2. ročníku, zejména těm, kteří vnímají fyziku jako nesnadný předmět. Formulací, v čem spočívá zdánlivá neřešitelnost daného problému, a následnými diskusemi s vyučujícím a s ostatními studenty se látka stává přehlednější a zažitější.

Ze statistiky výsledků studentů u zkoušky z Fyziky II (stejně jako z Fyziky I) v minulých letech jednoznačně vyplývá, že absolventi tohoto předmětu jsou významně úspěšnější než ti, co předmět nenavštěvovali. Otázkou zůstává, zda-li není tento trend způsoben tím, že dobrovolný zájem o poznání se objevuje spíše u lepších studentů.

Další informace o obsahu předmětu najdete v kartě předmětu.

Kdy a kde?

  • Pondělí, 18:00 - 19:40, přednášková místnost P1, vyučuje Ing. Petr Dvořák

  • Středa, 18:00 - 19:40, přednášková místnost P1, vyučuje Ing. Petr Dvořák

  • Přednášky začínají hned první týden semestru.

  • Pondělní přednášky jsou z kapacitních důvodů vhodné pro studenty, kteří mají teoretické cvičení z fyziky I v pondělí, úterý nebo středu.

  • Středeční přednášky jsou z kapacitních důvodů vhodné pro studenty, kteří mají teoretické cvičení z fyziky I v čtvrtek nebo pátek.

Prezentace

 závěrečná prezentace (velikost 18.04 MB)

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru