Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
2. ročník, I. stupeň

   Fyzikální proseminář III


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/2. ročník, I. stupeň/Fyzikální proseminář III     

Fyzikální proseminář III

Předmět Fyzikální proseminář III doplňuje učivo probírané v rámci přednášky Obecná fyzika III oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie. Studenti si vhodnou formou osvojují a procvičují kapitoly kmitání a vlnění tak, aby byli schopni zákonitosti užít při řešení některých fyzikálních i technických problémů. Jsou rovněž diskutovány některé kapitoly z předmětu Teoretická mechanika a mechanika kontinua .

Hodnocení

Studenti si sami na začátku semestru vyberou jedno ze zadání pro semestrální projekt. Seznam všech zadání semestrálních projektů je k dispizici  zde (velikost 204 kB).

V průběhu nebo na konci semestru studenti svoje výsledky zpracují ve formě krátkého pojednání, které odevzdají. Příklad, jakou by mělo pojednání mít formu, je  zde (velikost 504.5 kB).

Konečná známka z předmětu odpovídá úrovni zpracovaného semestrálního projektu.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru