Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
1. ročník, I. stupeň

   Fyzikální proseminář II


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/1. ročník, I. stupeň/Fyzikální proseminář II     

Fyzikální proseminář II

Předmět Fyzikální proseminář II doplňuje učivo probírané v rámci přednášky Obecná fyzika II oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie. Studenti si vhodnou formou osvojují a procvičují kapitoly elektřiny a magnetismu tak, aby byli schopni zákonitosti užít při řešení některých fyzikálních i technických problémů.

Hodnocení

Studenti si sami na začátku semestru vyberou jedno ze zadání pro semestrální projekt. Seznam všech zadání semestrálních projektů je  zde (velikost 132.5 kB).

V průběhu nebo na konci semestru studenti svoje výsledky zpracují ve formě krátkého pojednání, které odevzdají. Příklad, jakou by mělo pojednání mít formu, je  zde (velikost 1.05 MB).

Konečná známka z předmětu odpovídá úrovni zpracovaného semestrálního projektu.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru