Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

   3. ročník, I. stupeň

     Speciální praktikum I
     Kvantová a statistická fyzika
     Semestrální projekt IV
     Příprava nízkodimenzionálních struktur
     Fyzika pevných látek
     CAD S /staré/
     Fourierovské metody v optice a ve strukturní analýze
     Fyzikální technologie/Physical Technologies
     Fyzika a technika vakua
     Fyzikální proseminář V
     Seminář k bakalářské práci
     Základy optiky

Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/3. ročník, I. stupeň     

3. ročník, bakalářský studijní program

Podrobnější informace o některých předmětech v tomto ročníku

- zimní semestr

- letní semestr

Ostatní předměty

Karty všech předmětů vyučovaných na Fakultě strojního inženýrství najdete ve studijních programech.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru