Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Studium fyz. inženýrství
Závěrečné práce

   2007


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Studium fyz. inženýrství/Závěrečné práce/2007     

Diplomové práce zpracované v roce 2007

  • PAPULA Martin, Ing. – Studium nanotrubic a nanodrátů. (prof. Spousta)

  • NOVÁČEK Zdeněk, Ing. - Depozice a analýza ultratenkých polovodičových vrstev. (Ing. Voborný)

  • NEUMAN Jan, Ing. - Analýza ultratenkých vrstev metodou SIMS. (Ing. Bábor)

  • KOŘENÝ Martin, Ing. - Studium magnetických vlastností tenkých vrstev kobaltu. (Ing. Urbánek)

  • MOKRÝ Michal, Ing. - Opticko-mechanická konstrukce spektrometru s CCD detektorem. (Ing. Kršek)

  • HAVLÍČEK Marek, Ing. - Studium vlivu depozičních parametrů a substrátu na strukturu a morfologii tenkých vrstev a nanostruktur Co. (RNDr. Dittrichová)

  • ZAPLETAL Michal, Ing. - Příprava nanostruktur pomocí metody AFM. (Ing. Kalousek)

  • VACULÍK Ondřej, Ing. - Optimalizační metody pro elektronovou optiku. (prof. Lencová)

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru